ប្រាក់បន្លែមស្វាគមន៍១០០ភាគរយ

0


14 23 56 29
ថ្ងៃ ម៉ោង នាទី វិនាទី
ចាប់ផ្តើមនៅ

បានបញ្ចប់
ចូលរួមពេ ល

ប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ A-SPORT និង​ BTi
ឱកាសឈ្នះមានកាន់តែច្រើនក្នុងការលេងនៅលើកីឡា ជាមួយកម្មវិធីប្រាក់បន្ថែម 100% ដែលផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់សរុបរហូតដល់ USD 200.00!កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖

កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីដែលប្រើរូបិយវត្ថុ USD និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (1) ខណៈពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង និងផ្ទេរទឹកប្រាក់ទៅកាន់ប្រអប់ប្រាក់ a-កីឡា ឬ BTi។
កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01/09/2023 ម៉ោង​ 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 30/09/2023 ម៉ោង​ 23:59:59 (GMT+8)។
ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីនេះ សមាជិកត្រូវធ្វើការផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងតិច USD10 ទៅកាន់ប្រអប់ប្រាក់ a-Sport ឬ​ e-sport។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំ៖
សមាជិកត្រូវធ្ធើការភ្នាល់ឲ្យបាន 15ដង នៃចំនួនទឹកប្រាក់បានដាក់ + ជាមួយនឹងទឺកប្រាក់បន្ថែម មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។

ឧទាហរណ៍៖
សមាជិកបានផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រអប់ប្រាក់ a-Sport ចំនួន USD 10.00
ប្រាក់បន្ថែម 100% = 100% x 10 = USD 10.00
ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំមុនពេលដកប្រាក់ = (10 + 10) x 15 = USD 300.00
រាល់ប្រអប់ផលិតផលនីមួយៗមានលេខកូដប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗគ្នា។ សូមជ្រើសរើសយកលេខកូដអោយបានត្រឹមត្រូវ សំរាប់ប្រអប់ផលិតផលដែលអ្នកចង់ផ្ទេរចូល។


កូដកម្មវិធី ផលិតផល ប្រអប់ផលិតផល ប្រាក់បន្ថែម អតិ ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
100WBSB a-Sport a-Sport USD 200 x15
100WBBTI BTi Club W & BTi

បន្ទាប់ពីទាមទាប្រាក់បន្ថែមបានជោគជ័យ សមាជិកតម្រូវអោយលេងនៅលើផលិផលដែលបានទាមទាដើម្បីបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំ។
ប្រសិនបើប្រាក់ដែលបានដាក់ និងប្រាក់បន្ថែមមិនត្រូវបានភ្នាល់វិលជុំយ៉ាងតិចម្តងក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទាមទារនោះទេ ប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចោល។
សមាជិកមិនអាចធ្វើការស្នើរដកប្រាក់មុនពេលបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំបានទេ។ ប្រសិនបើសមាជិកចង់ធ្វើការដកប្រាក់មុនកំនត់ ឬលុបចោលកម្មវិធីនេះ នោះទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះនឹងត្រូវលុបចោលទាំងអស់ និងអនុញ្ញតិអោយដកតែទឹកប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ។
សមាជិកនឹងមិនអាចទទួលបានកម្មវិធីប្រាក់បង្វិលទេ ប្រសិនបើសមាជិកបានទាមទាយកម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមណាមួយនោះ។
ការចុច Cash out លទ្ធផលស្មើរ ការភ្នាស់សងខាង ការភ្នាល់ទុកមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងតិចជាង 0.5 ឬ 1.5 (ហាងឆេងដើម) ការភ្នាល់លើកីឡានិមិត្ត និងហ្គេមប្រណាំងសេះ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំទេ។
W88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកម្នាក់។
រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 ត្រូវបានអនុវត្ត។

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*