100%ទឹកប្រាក់ស្វាគមន៍កីឡា

0
សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូន: ចាប់ពីថ្ងៃទី01-កក្កដា-2020 ម៉ោង00:00 AM (GMT+8) រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
ការកំសាន្តទឹកប្រាក់បន្ថែម ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត
ការភ្នាល់វិលជុំ
កីឡា (កញ្ចប់ប្រាក់កំសាន្តមួយជាក់លាក់)
100%
100ដុល្លារ


15ដង (ទឹកប្រាក់ដើម+ទឹកប្រាក់បន្ថែម)
លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន
1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីរបស់855bet ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ ហើយដាក់ប្រាក់ដំបូងយ៉ាងហោចណាស់10ដុល្លារ។
2. សមាជិកថ្មីនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម100% ពីការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងរហូតដល់100ដុល្លារ។
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះមានសុពលភាពរយៈពេល90ថ្ងៃ បើសិនជាសមាជិកមិនបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់អោយបានមុនថ្ងៃផុតកំណត់ នោះទឹកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងប្រាក់ឈ្នះពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់បន្ថែម នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីរបស់សមាជិក។ ការភ្នាល់ច្រើនបំផុត សំរាប់មួយប្រកួតក្នុងកីឡា និងមួយសំបុត្រ/ដៃ ក្នុងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ មិនអាចលើសពី50% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរចូល។
4. ដើម្បីស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ សមាជិកតម្រូវអោយចូលទៅកាន់ទំព័រផ្ទេរប្រាក់បន្ទាប់ពីដាក់ប្រាក់រួចរាល់ ហើយជ្រើសរើសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់នៃការកំសាន្តកីឡា បន្ទាប់មកជ្រើសរើសកម្មវិធីការផ្តល់ជូន"ទឹកប្រាក់ស្វាគមន៍សំរាប់កីឡា100%" និងចុចប៊ូតុងផ្ទេរប្រាក់។ បន្ទាប់ពីការផ្ទេរប្រាក់បានជោគជ័យ នោះទឹកប្រាក់បន្ថែមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលជូនក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់កីឡារបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
5. ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ និងទឹកប្រាក់បន្ថែមតម្រូវអោយភ្នាល់វិលជុំចំនួន15ដង ក្នុងកីឡាជាមុនសិនទើបអាចស្នើសុំដកប្រាក់បាន។
ឧទាហរណ៍
ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 100ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 100ដុល្លារ x 100% = 100ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំ = (100 + 100) x 15 = 3,000ដុល្លារ
6. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ, ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល, ការភ្នាល់ទាំងសងខាង, ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) និងប្រភេទនៃការភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
7. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូន នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោល ក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិកនៅសល់ 1ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។
8. 88BOL រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
9. 88BOL រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។
10. 88BOL រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូនដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន 88BOL មានសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។ 11. កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។ ការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់នឹងនាំឱ្យមានការបិទគណនី។
12. លក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនរបស់ 855bet ត្រូវបានអនុវត្ត។

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*